Category Archives: Giới thiệu

Tìm hiểu về loài mối | Tập tính- Vòng đời- Con đường xâm nhập

TÌM HIỂU VỀ LOÀI MỐI 1. Một số hiểu biết về mối.  Mối là loài côn trùng tồn tại đã hàng triệu năm nay. Mặc dù được gọi chung là loài “kiến trắng” nhưng mối lại có mối quan hệ gần với gián và không hề liên quan gì đến kiến. Cả mối và gián […]